Oferta0724 867-971

Servicii

Servicii complete de contabilitate si consultanta financiara:

Suntem o echipa tanara, dinamica, entuziasta, gata sa sara in ajutorul dvs pentru rezolvarea tuturor poroblemelor de natura economico financiara. Cu o experienta vasta si un portofoliu divers, sociatatea noastra va pune la dispozitie expert contabil acreditat ceccar, economisti, specialisti resurse umane pentru a beneficia de o experienta profesionista.

Consultanta incepere afacere:

• obtinerea dovezii privind disponibilitatea si a rezervarii firmei
• conceperea si redactarea actului constitutiv
• concepere si redactare contract de comodat /inchiriere
• constituirea dosarului de Registrul Comertului
• consultanta legata de vectorul fiscal

Evidenta contabila

• refacerea evidentei contabile
• intocmirea balantei lunare de verificare
• intocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului inventar, cartea mare
• intocmirea/depunerea declaratiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale
• intocmirea/ depunerea situatiilor financiare semestriale/anuale
• asistare si reprezentare in fata controalelor fiscale

Salarizare si administrare personal

• preluarea pontajelor pentru intocmirea statului de salarii
• intocmirea/depunerea statelor de salarii
• intocmirea/depunerea tuturor declaratiilor aferente salariilor
• intocmirea/inregistrarea contractelor de munca la ITM
• intocmirea/inregistrarea actelor aditionale, deciziilor sau altor acte specifice la ITM

Expertiza

• verificarea inregistrarilor contabile pe baza documentelor justificative
• verificarea stabilirii corecte a profitului net si repartizarea corecta a actestuia, conform actului constitutiv si reglementarilor legale
• verificarea inventarierii patrimoniului si reflectarea corecta in contabilitate a rezultatului
• verificarea intocmirii registrelor contabile obligatorii
• verificarea gestiunii administratorului referitoare la sumele incasate, destinatia acestora si platile efecrtuate, precum si corecta punere in practica a hotararii AGA

ContactExpertul tau contabil !
Zirbo Bianca
Calea Dorobantilor, nr 69/4
Cluj-Napoca, Cluj
Tel: 0724 867-971
office@expertultaucontabil.ro