Oferta0724 867-971

• refacerea evidentei contabile
• intocmirea balantei lunare de verificare
• intocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului...

• intocmirea/depunerea tuturor declaratiilor aferente salariilor
• intocmirea/inregistrarea contractelor de munca la ITM...

• verificarea inregistrarilor contabile pe baza documentelor justificative
• verificarea stabilirii corecte a profitului net si repartizarea...

• obtinerea dovezii privind disponibilitatea si a rezervarii firmei
• conceperea si redactarea actului constitutiv...